• نامزدهای اسکار 2024 معرفی شدند

  • هیچ‌یک و گوچی، دی‌کاپریو و اوزیل