• خراسان جنوبی؛ به رنگ زعفران

 • خوزستان دیار نفت و نخل و آفتاب

 • استان سیستان و بلوچستان زادگاه زال، سام و رستم دستان

 • خراسان رضوی؛ فیروزه‌ی نقشه سوار

 • چهارمحال و بختیاری؛ سرزمین سربلند لاله‌های واژگون

 • تهران، شب از تو دور است

 • بوشهر سرزمین رافائل مدفون

 • ایلام ؛ عروس زاگرس با طبیعتی بهشتی

 • استان البرز وام‌دار سرافرازی البرز

 • معرفی استان اصفهان ؛ جهانی در دل کویر

 • اردبیل، تکه‌ای از بهشت در چند قدمی شما!

 • آذربایجان غربی، فرزند نجیب ایران زمین