• کیلین مورفی

  • نامزدهای اسکار 2024 معرفی شدند

  • بهترین‌های گلدن گلوب ۲۰۲۴