• اولین دختر شایسته هوش مصنوعی انتخاب شد

  • زیبا و شیرین؛ بهنوش

  • «لنا» یک دستیار شخصی هوش مصنوعی است

  • معرفی خودروی برقی «ب ام‌ و ویژن نئو کلاس»

  • تاریخچه پیدایش سیستم‌های صوتی

  •  تامین امنیت خانه‌های لوکس با روش های نوین و پیشرفته