از دیدن رنگ و نوع لباس تا محدوده وسیع زمین بازی، به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که گلف بازی گرانی است. زمین این بازی زمینی است به مساحت سه تا چهار هکتار دارای ۱۸ حفره .در بریتانیای کبیر( اسکاتلند کنونی)، چند قرن پیش این ورزش نه به صورت امروزی، بلکه با امکانات آن زمان توانست نظر بسیاری از مردم را به خود جلب کند. اما از همان روزها، ورزش مرفهان محسوب می‌شد .از استایل گلف بازان بدانید …

آشنایی با ورزش گلف

واژه گلف (Golf) از دو کلمه Golve  و Goff برگرفته شده که بیان کننده باشگاه است. بازیکن می بایست با کمترین تعداد ضربات توسط چوب های مختلف توپ را به ترتیب در حفره‌های هجده گانه قرار دهد. شروع بازی با یک نفر و حداکثر تا چهار نفر است .استایل بازی بر مبنای ادب و رعایت حق تقدم است. شاید شیک بودن این بازی به همین اصل بر می گردد. یک بازیکن حرفه‌ای تا زمانی که گروه جلویی از مسیر خارج نشده ، بازی را شروع نمی‌کند .در نتیجه همیشه بدون تاخیر بازی و پاتینگ  گرین را همراه با افراد گروه ترک می کند. گلف باز های حرفه ای هرگز کلاب ها را پرت نمی کنند. چرا که در استایل ورزش گلف این حرکت زشت و زننده محسوب می‌شود. اگربه رفتار بازیکن گلف دقت کنید، متوجه می شوید او میله پرچم پاتینگ گرین را با دقت سر جایش می گذارد و بعد از برداشتن میله پرچم آن را به آهستگی خارج از پاتینگ گرین قرار می دهد. آرامش یکی از اصول بازی گلف است.

golf-بازی

بازی گلف به دو صورت اتفاق می افتد

  • استرک پلی (Stroke Play):

با کمترین تعداد ضربات مسیر بازی را طی کند.

  • مچ پلی (Match Play):

هر بازیکن که بیشترین حفره را به دست آورد .

سرزمین گلف را بشناسیم

محوطه عادی زمین The Fair way تمام مسیر از نقطه شروع تا حفره که چمن  درو شده و مسطح است .

GREEN

محوطه اطراف حفره را گویند (چمنی مسطح و با دقت کوتاه شده).

Hole

قطر حفره ۴,5 inch و کمترین عمق آن 4 inch است .

چوب پرچم  The Flag Stick

برای مشخص شدن مکان حفره در آن پرچم قرار می‌دهند.( حفره های ۱ تا ۹ با پرچم زرد و ۱۰ تا ۱۸ را با پرچم قرمز نشان می دهند).

پایه توپ Tei

بازیکن می تواند اولین بار ضربه هر حفره را از روی آن بزند. در دو نوع چوبی و پلاستیکی موجود است.

علامت گذاری محل توپ Ball Marker

نشانی موقت در محوطه گرین و در جای توپ

رمز و اصطلاحات بازی گلف

زمین-گلف

تینگ گراند: محل شروع میدان است که با دو تی مارکر مشخص می‌شود .

به سمت گرین: همه منطقه بازی گلف (مسیر گلف) به استثنای تینگ گراند و پاتینگ گرین میدان های طی شده که شامل فیروی، راف، بانکر و هزارد (روبه رو یا جانبی) است.

بانکر و موانع آبی است که می‌تواند روبه رو یا جانبی باشد .

پاتینگ گرین: منطقه ای مخصوص که برای غلتاندن توپ مشخص شده و شامل حفره ای است به قطر چه ۴/۲۵ اینچ .

اوت آو باند: زمینی که بازی در آن ممنوع است . به عبارت دیگر جزو مسابقه نیست .

یک توپ وقتی که همه آن خارج از محدوده باشد ،اوت آو باند است. محدوده ها در قوانین محلی مشخص می شود .

موانع بی اثر: اشیای طبیعی مانند سنگ ها، برگ ها و سرشاخه ها مشروط به این که آزاد باشند. درگیر در خاک یا چمن نباشند، روییده نباشند، تعبیه و محکم نشده باشند و به توپ گیر نکرده باشند .

موانع : اشیای ساخت دست انسان به استثنای:

اشیایی که اوت آو باند را معلوم می کنند.

  • هر قسمت از یک شی غیرمنقول ساخته انسان که خارج از محدوده باشد.
  • هر ساختمان و بنایی که توسط هیئت بررسی در قوانین محلی به عنوان قسمت جدایی ناپذیر از مسیر مسابقه بیان شده است.

آب پیش بینی نشده : هر انباشتگی موقت و گذری آب در مسیر مسابقه که قبل یا بعد از این که بازیکن در پشت توپ قرار بگیرد، قابل دیدن باشد. (شبنم، برفک ،برف آب پیش بینی نشده نیستند . )

زمین تحت تعمیر: شامل هر قسمت از مسیر مسابقه که توسط هیئت بررسی مشخص شده باشد. هم چنین موادی که برای بردن انباشته شده و سوراخ ایجاد شده توسط مسئول نگه داری از گرین و لو این که علامت گذاری نشده باشد.

دارندگی و برازندگی یک گلف باز

گلف-باز

تایگر وودز، گلف باز حرفه ای آمریکایی

۱- لباس مخصوص گلف، راحتی را به ورزشکار تقدیم می کند .

۲- کفش های میخ دار : برای ایستا بودن در زمین هنگام ضربه زدن .

۳- ۱۴ چوب مختلف: برای ضربات گوناگون به توپ .

۴- کیف چرخدار( ساک ): ۱۴ چوب در این کیف قرار می گیرد و چرخ های کیف این امکان را به ورزشکار می‌دهد که به راحتی در تمام مساحت زمین بازی به حرکت درآورد .

شروع، هدف، پرتاب

توپ را از همان جایی که افتاده است، بازی کنید. جای توپتان، منطقه مشخص شده سویینگتان یا خط و مسیر بازی تان را با حرکت دادن ، خم کردن یا شکستن هر چیزی که ثابت یا روییده است، تصحیح نکنید، مگرطبق قوانین.

چیزی را به سمت پایین فشار ندهید یا این که وضعیت بهتری ایجاد نکنید .

اگر توپ شما در یک بانکر یا یک واتر  هزارد قرار بگیرد، زمین بانکر یا زمین یا آب داخل واتر هزارد را تا قبل از داون سویینگ (Down Swing) لمس نکنید . توپ باید کاملاً ضربه بخورد و نباید فشرده یا برداشته شود. به عبارت دیگر در این منطقه کلاب شما نباید با زمین برخورد کند، در صورت تماس ، دو ضربه جریمه دریافت می کنید.

بازی با یک توپ اشتباه (به جز در یک هزارد): در مچ پلی  شما آن میدان را از دست می دهید. در استروک پلی دو ضربه جریمه می گیرید و سپس باید توپ صحیح را بازی کنید .

به اشتراک گذاری

دسته‌بندی: ورزش-سلامت-زیباییبازدیدها: 1012
تاریخ انتشار:14 آبان, 1401

دیدگاه خود را بنویسید

20 + 12 =