• بررسی استایل پریناز ایزدیار

  • ملاقات خصوصی 

  • بررسی طراحی رنگ در سریال رهایم کن