• بررسی استایل پریناز ایزدیار

  • ملاقات خصوصی 

  • نگاهی به فیلم «سه‌کام حبس» با بازی پریناز ایزدیار