• کشتی «مهتاب۲» MOONLIGHT ǁ

  • «کشتی عشق تابستانی» دایانا و دودی غرق شد

  • جورجیو آرمانی و قایق بادبانی 72 متری

  • کشتی تفریحی جدید یوروکرافت 750 میلیارد تومانی